Γιατί είναι σημαντικό να προσαρμόσουμε την εκπαίδευση των παιδιών με βάση τους πυλώνες του ESG;

Εύα Τσάκα

Τα τελευταία χρόνια το ESG (Environmental, Social, Governance) έχει κερδίσει μεγάλη δημοτικότητα, ιδιαίτερα στον κλάδο των επιχειρήσεων και σε ότι αφορά τα κριτήρια επενδύσεων και οικονομικών αποφάσεων. Πρόκειται ωστόσο για τρεις βασικούς πυλώνες (περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση) που μας απασχολούν έντονα από τη δεκαετία του ‘90 αν όχι και νωρίτερα. Πως είναι δυνατόν, λοιπόν, ο κλάδος της εκπαίδευσης που προετοιμάζει τα παιδιά για να αναλάβουν τόσο το ρόλο του πολίτη όσο και το ρόλο του εργαζόμενου/επενδυτή/επιχειρηματία να μην λειτουργεί με γνώμονα αυτούς τους τρεις πυλώνες; 

Σε μια κοινωνία που μεταβάλλεται όλο και πιο γρήγορα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει είναι αμέτρητες η εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να προσαρμόζεται συνεχώς ώστε να παρέχει στα παιδιά τα εξής:


  • Αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον: Διδάσκοντας στα παιδιά περιβαλλοντικά θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η μείωση των αποβλήτων και η διατήρηση, το πλαίσιο του ESG θα τα βοηθήσει να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Μαθαίνουν πώς να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να υιοθετούν βιώσιμες συνήθειες για τη διατήρηση των φυσικών πόρων.


  • Κοινωνική συνείδηση: Μαθαίνοντας για τη διαφορετικότητα, την ένταξη και την κοινωνική δικαιοσύνη τα παιδιά αναπτύσσουν ενσυναίσθηση, σεβασμό και ανεκτικότητα για τους άλλους. Μαθαίνουν για διαφορετικούς πολιτισμούς, θρησκείες και πεποιθήσεις και πώς να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο. Αυτό θα τα βοηθήσει να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες που μπορούν να συμβάλλουν θετικά στις κοινότητές τους.


  • Ηθική ηγεσία: Το πλαίσιο ESG διδάσκει στα παιδιά για την ηθική ηγεσία, την υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη και την εταιρική διακυβέρνηση. Αντιλαμβάνονται τη σημασία της λήψης υπεύθυνων αποφάσεων, της ανάληψης ευθύνης για τις πράξεις τους και της θετικής συνεισφοράς στην κοινωνία. Αυτό τα βοηθά να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να γίνουν ηγέτες που μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

  • Βιωματική μάθηση: Η εκπαίδευση στο πλαίσιο του ESG ενθαρρύνει τις ευκαιρίες βιωματικής μάθησης, όπως τα προγράμματα κοινωνικής υπηρεσίας, τα προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας και την εθελοντική εργασία. Τέτοιες δραστηριότητες βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης, ενσυναίσθησης και κοινωνικής συνείδησης. Γνωρίζουν τη σημασία της προσφοράς στις κοινότητές τους και το πώς οι ενέργειές τους μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

    Συμπερασματικά, το πλαίσιο του ESG μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει στην εκπαίδευση των παιδιών, εισάγοντας τα σε βασικές έννοιες, αξίες και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων στο μέλλον. Αυτό κάνουμε κι εμείς εδώ στο The Why Community και μάλιστα με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο!

Δραστηριότητες Που Ευαισθητοποιούν Τα Παιδιά Για Θέματα Που Σχετίζονται Με Τους Πυλώνες Του ESG!